Włodzimierz Tetmajer, „Obieranie ziemniaków” 1895

Piękny obraz, kwintesencja młodopolskiej „chłopomanii”, w tym przypadku absolutnie szczerej i autentycznej. Tetmajer był wszak mieszkańcem podkrakowskich Bronowic, mężem bronowiczanki, lokalnym działaczem i społecznikiem. A przy tym świetnym, pełnym temperamentu malarzem. Tyflografika na bazie tego obrazu zamówiona została przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa na wystawę „Tetmajer. Siła barw i temperamentu”. Jest temperament, są żywe kolory, jest rozmach pędzla. Są osoby, naczynia, materie – wszystko to oddane w tyflografice, w płytkim reliefie, daje szansę przeżycia estetycznego wykraczającego ponad prostą informację „co jest na obrazku”. Obraz został uzupełniony audiodeskrypcją.