Nancy Rourke, „Mona Lisa Deaf”, 2019

Trudny obraz . Nałożyły się w nim dwa wyzwania: po pierwsze, pokazać co jest na obrazku. Po drugie, pokazać silnie skontrastowane plamy kolorów, które bynajmniej nie budują przedstawionej postaci, są w dużym stopniu niezależne od formy. Gdybym tylko mogła drukować wyżej! Postać powinna była bardziej wyjść z tła, a różnice kolorów powinny znaleźć się „na drugim planie” co do wysokości. Nauka, nauka i jeszcze raz nauka, przez całe życie…